Yeni rektor kimdir - ARAYIŞ

  07 Mart 2014    Oxunub : 570
Yeni rektor kimdir - ARAYIŞ
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin bu gün imzaladığı sərəncamla Gəncə Dövlət Universitetinə Yusif Əmralı oğlu Yusibov rektor - təyin olunub.

AzVision.az yeni rektorun kimliyini araşdırıb.

Yusif Əmralı oğlu Yusibov 1951-ci ildə Samux rayonunda anadan olub.Orta məktəbi 1968-ci ildə Bərdə rayonunda medalla bitiribvə həmin ildə Baki Dövlət Universitetinin (BDU) kimya fakultəsinə daxil olub.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1973, kimya fakultəsi,BDU.
1973-1976, aspirant, SSRİ EA Üzvi Kimya İnistitutu.
1978, k.e.n., „ NO qazının reduksiyası reaksiyasıda sintetik seolitlərin tərkibindəki keçid elementlərinin katalitik aktivliyə təsirinin RFES metodu ilə tədqiqi “.
1993, k.e.d., “Mis və gümüş əsasında üçkomponentli halkogenidlərinin alınmasınin fiziki-kimyəvi əsasları və termodinamiki xassələri’’, Kimya Problemləri İnistitutu ,AMEA

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1973-1976, aspirant, SSRİ EA Üzvi Kimya İnistitutu.
1976-81, kiçik elmi işçi , Üzvi Kimya İnistitutu, SSRİ EA.
1981-1997, assisent, dosent, professor ,AKTA.
1996-97, kafedra müdiri,kimya,AKTA.
1997, professor,ümumi və qeyri-üzvi kimya,BDU.
Ümumi kimya , Qeyri-üzvi kimya, Qeyri-üzvi kimyanın nəzəri əsasları və.s.
150-dən cox elmi əsəri
2 monoqrafiya
5 dərslik və dərs vəsaiti
3 patent
2 elmlər namizədi

AzVision.az

Teqlər: